زیرساخت ها و امکانات هوشمندافزار سلار

شرکت هوشمندافزار سلار با گرداوری امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام پروژه های بزرگ فنی و پایش آنها و همچنین برگزاری کلاس های آموزشی با موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات، در محل شرکت پاسخگوی نیازهای نوین هموطنان می باشد.